Gruzja - MATERIAŁY ANALITYCZNE

DANE - KLUCZ DO ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA

Zdajemy sobie sprawę, jak istotny przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych jest dostęp do wiarygodnych danych. Wiemy również, że w wypadku Gruzji oznacza to źródła dostępne w języku angielskim, a nierzadko – wyłącznie w gruzińskim, co dla polskiego klienta może być ogromnym utrudnieniem. W związku z tym, opierając się na oficjalnych danych statystycznych, publikujemy comiesięczne raporty na temat sektora turystycznego w Gruzji – to z nim bowiem związany jest rozwój rynku nieruchomości.

TURYSTYKA

W kraju rozwijającym się i tak niewielkim, jak Gruzja, rozwój wyłącznie turystyki krajowej nie jest w stanie zapewnić tak wysokich obrotów i znaczenia sektorowi turystycznemu, jaki osiągnął on w tej kaukaskiej republice. Jego rozwój (a co za tym idzie – rozwój całej gospodarki Gruzji) powiązany jest z umiejętną promocją kraju na rynkach międzynarodowych, ale i zależny od szeregu czynników zewnętrznych, niezależnych od działań samej Gruzji – od geopolityki do tempa rozwoju gospodarek państw, z których docierają turyści. Wszystko to uwzględniamy, przygotowując nasze analizy.

ŹRÓDŁA

Bogaty zakres danych, mogący stanowić podstawę do samodzielnej, wielozakresowej analizy gruzińskiej gospodarki zapewniają Gruzińskie Biuro Statystyczne oraz Bank Narodowy Gruzji. Uwaga! Część zasobów dostępna jest tylko w języku gruzińskim.

Jeżeli interesuje Państwa dostęp do innych, szczególnych danych analitycznych – zapraszamy do Kontaktu. Opracujemy dla Państwa właściwy raport lub pomożemy w samodzielnej kwerendzie.