Gruzja - kraj warty inwestycji

Stabilna polityka gospodarcza

Gruzja to dobre miejsce do inwestycji. Prorynkowa, neoliberalna polityka gospodarcza, została zapoczątkowana przed dekadą przez prezydenta Michaiła Saakaszwilego. Konsekwentnie kontynuowana przez obecne władze (skądinąd opozycyjne w stosunku do poprzedniego prezydenta) sprawiła, że Gruzja jest krajem niezwykle otwartym na inwestycje zagraniczne – zarówno te duże, jak i te małe. O konsekwentnie prozachodnim (choć po odejściu Michaiła Saakaszwilego zdecydowanie mniej hałaśliwym) kursie władz Gruzji świadczy fakt, że od 2014 r. jest ona stowarzyszona z Unią Europejską, a od 2016 r. jest członkiem strefy wolnego handlu z Unią Europejską. Jednocześnie Gruzja nie zapomina, że leży na przecięciu szlaków handlowych. Nie opiera także swojej przyszłości wyłącznie na współpracy z Europą Zachodnią. Od 2017 r. strefa wolnego handlu łączy Gruzję i Chiny, co ma niebagatelny wpływ na gruzińską gospodarkę – m.in. Chiny stały się już drugim co do wielkości odbiorcą gruzińskich win.

Brak korupcji

Inwestycjom i ich bezpieczeństwu sprzyjają stabilne i nieskomplikowane przepisy, sprawne sądownictwo i administracja oraz brak korupcji. Według rankingu World Corruption Index prowadzonego przez Transparency International Gruzja zajęła w 2018 r. 41. miejsce. Lepszą lokatę mają na terenie byłego Związku Radzieckiego wyłącznie należące do Unii Europejskiej Litwa, Łotwa i Estonia, a państwa takie jak Ukraina czy Rosja zajmują, odpowiednio, 120. i 138. miejsce. Polska jest w tym rankingu na miejscu 36.

W praktyce oznacza to, że jeżeli chciałbyś w Gruzji otworzyć nowy kurort narciarski, to warto zdobyć przyjaciół na miejscu i zadbać o jakieś namacalne wyrazy wdzięczności za ich pomoc. Jeżeli jednak jesteś osobą, która po prostu chce w tym kraju załatwić cokolwiek w urzędzie (np. zarejestrować swój nowo kupiony apartament) lub zatrzymano cię, ponieważ przekroczyłeś prędkość – uwierz nam, szanse na wręczenie w tych okolicznościach łapówki są dokładnie zerowe (a w tym drugim przypadku patrol najprawdopodobniej rozstanie się z tobą poprzestając na pouczeniu, bez sięgania po bloczek mandatowy).

Bezpieczeństwo

Poziom bezpieczeństwa publicznego nieodmiennie od lat lokuje Gruzję w pierwszej piątce krajów świata. Ranking bezpieczeństwa (Security Index) prowadzony przez Numbeo przyznaje Gruzji w 2019 r. 6. miejsce na świecie. Dla porównania – Polska zajmuje w tym rankingu miejsce 26.

Wbrew stereotypowemu obrazowi okrutnych kaukaskich górali, zagubionego turystę zaprasza się tutaj do domu i udziela mu pomocy, a nie rabuje i strąca w przepaść. Co jednak szczególnie zaskakujące, zasada ta dotyczy nie tylko oddalonych od cywilizacji górskich wiosek, ale i wielkomiejskiego, dwumilionowego Tbilisi.

Prowadzenie biznesu

Niezwykle istotne z punktu widzenia inwestora jest proste i preferencyjne prawo podatkowo-inwestycyjne oraz stabilne warunki prowadzenia działalności. Również pod tym względem Gruzja jest światowym liderem. Bank Światowy uznaje Gruzję za 6. na świecie kraj pod względem łatwości prowadzenia biznesu (wg raportu Doing Business), a łatwość rejestracji własności nieruchomości daje jej nawet 4. miejsce. Jeden z jej konkurentów wśród nowych rynków turystycznych, teoretycznie bardziej europejska Albania, zajmuje w tym rankingu miejsce 98. Polska zajmuje odpowiednio miejsca 33. i 41.

Co bardzo ważne, Gruzja nie nakłada ograniczeń na posiadanie nieruchomości przez obcokrajowców. Prawo własności, podobnie jak w Polsce, odnotowywane jest w księgach wieczystych prowadzonych przez sądy. Przewagą Gruzji jest natomiast nadzorowany przez państwo system ewidencji inwestycji w toku. Zakup lokalu w dopiero budowanym budynku odnotowywany jest w państwowym, a więc niezależnym od dewelopera Rejestrze Publicznym. Dopiero po oddaniu budynku do eksploatacji dane te trafiają do ksiąg wieczystych.

Warto podkreślić, że stopa opodatkowania dochodów z wynajmu wynosi w Gruzji tylko 5% i dochód ten nie podlega dodatkowemu opodatkowaniu w miejscu zamieszkania. Gruzja ma zawarte umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z ponad 120 krajami świata, w tym również z Polską. W Gruzji nie obowiązuje także podatek od nieruchomości od osób fizycznych.